•  
 

Stopnie ubytku słuchu

Słuch nie łamie się jak noga – nagle, w jednej chwili. Niedosłuch jest schorzeniem o wiele bardziej podstępnym, a przez to groźnym.

Uszkodzenie słuchu to najczęściej proces długotrwały i niezauważalny. Bardzo często ludzie stwierdzają, że mają problemy ze słuchem, kiedy jest już za późno, bo nastąpiło już u nich długotrwałe uszkodzenie i zdają sobie sprawę z tego, że nie słyszą tego, co inni do nich mówią. Z naszego doświadczenia wynika, że najpierw reaguje najbliższe otoczenie, a nie sam zainteresowany: trudno bowiem samemu obiektywnie stwierdzić kiedy np. nastawiliśmy za głośno telewizor czy radio w aucie. Mówią o tym na początku bliscy. Jeśli zbagatelizujemy te sygnały, będzie tylko coraz gorzej.

Najczęstszymi przyczynami powstawania ubytków słuchu są hałas i starzenie się organizmu, w dalszej kolejności należy wymienić leki i substancje ototoksyczne, czynniki genetyczne, urazy czy woskowinę nagromadzoną w kanale słuchowym. 

Symptomy postępującego niedosłuchu ilustruje poniższa ramka.

Stopień ubytku słuchu Próg słyszenia Symptomy
Lekki 26 – 40 dB W hałaśliwych miejscach mamy trudność ze zrozumiem tego, co do nas mówią inni.
Średni 41 – 55 dB W hałaśliwym miejscu właściwie nie rozumiemy rozmów. Konieczne jest bardzo głośne ustawienie radia i telewizora.
Ciężki 56 – 70 dB Zrozumienie mowy jest mocno utrudnione nawet w ciszy. Dla poprawnego zrozumienia rozmówcy konieczne jest, by mówił głośno.
Głęboki 71 – 90 dB Utrudnione zrozumienie mowy. Problemy występują nawet jeżeli ktoś mówi głośno. Prowadzenie rozmowy jest możliwe przy wzmocnieniu mowy lub jeżeli ktoś niemal krzyczy.
Bardzo głęboki 91+ dB Nawet wzmocniona mowa jest trudna do zrozumienia.
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •