•  
 
Informacje dla pracownika

O słuch powinniśmy dbać za każdym razem kiedy jesteśmy narażeni na hałas, również, a być może przede wszystkim, w miejscu pracy: pracując na budowie czy w zakładzie produkcyjnym przy ciężkich, głośnych maszynach.

Warto wiedzieć, że w przypadku narażenia na hałas pracodawca jest zobowiązany chronić nasz słuch. Zgodnie z polskimi przepisami hałas ciągły w miejscu pracy nie powinien przekraczać 85 dB, a maksymalny poziom dźwięku, na jaki pracownicy mogą być narażeni wynosi 110 dB(to tyle, ile emituje startujący odrzutowiec słyszany z odległości 100 metrów). Wprawdzie dopuszczalny jest tak zwany szczytowy, chwilowy poziom dźwięku ustalony na 135 dB – występujący np. przy głośnych uderzeniach lub wybuchach, ale przecież nie może występować stale, bo jest to groźne dla słuchu. Przy takim natężeniu następuje nagłe i trwałe przesunięcie progu słyszenia.

Ważne

Zgodnie z przepisami europejskimi (dyrektywa 2003/10/WE) i krajowymi, pracodawca powinien eliminować u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas albo ograniczać je do możliwie najniższego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny.

Na pracodawcy ciąży obowiązek przeprowadzania pomiarów hałasu w miejscu pracy oraz określenie, którzy pracownicy są narażeni na jego dawki przekraczające granice wyznaczone przez przepisy i podjęcie kroków w celu ochrony ich słuchu.

Jeżeli pracujesz w hałasie, którego poziom przekracza:

 • 80 dB hałasu ciągłego i/lub 135 dB (szczytowy poziom dźwięku) -  Twój pracodawca może na Twoje życzenie zapewnić Ci środki ochrony przed hałasem.

 • 85 dB hałasu ciągłego i/lub 137 dB (szczytowy poziom dźwięku) - pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci środki ochrony słuchu.

 • 87 dB hałasu ciągłego i/lub 140 dB (szczytowy poziom dźwięku) - nie wolno pracować w hałasie powyżej tych wartości. Należy przy tym uwzględnić działanie środków ochrony słuchu.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy określone zostały w Kodeksie Pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U 1997, nr 129, poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przed hałasem podane zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005, nr 157, poz. 1318). Rozporządzenie to można znaleźć na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051571318

 
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •