•  
 
Test funkcjonalności

Test funkcjonalności indywidualnych ochronników słuchu firmy Sivantos jest udokumentowanym potwierdzeniem ich skuteczności oraz zastosowania właściwej ochrony przeciwhałasowej przez pracodawcę. Podczas wykonywania testu sprawdzany jest słuch pracownika, a w przypadku stwierdzenia ubytku słuchu, korygowana jest efektywność ochronników. Pracownik zostaje także przeszkolony w zakresie ich obsługi i pielęgnacji. Test (podobnie jak pobranie wycisków) przeprowadzany jest przez specjalistów w dziedzinie ochrony przed hałasem – protetyków słuchu, posiadających kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania: kierunkowe wykształcenie oraz profesjonalny sprzęt.

 
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •