Symulator ubytku słuchu

Symulator ubytku słuchu pozwala na sprawdzenie, jak słyszeć będzie osoba pracująca w hałasie i niestosująca środków ochrony słuchu po 10, 20, 30 i 40 latach pracy. Symulator uwzględnia także osłabienie słuchu wynikające z procesu starzenia się organizmu.

Instrukcja obsługi: Dla wybranego poziomu hałasu kliknij na kolejne przyciski zaczynając od początku pracy. Po każdym kliknięciu odtworzone zostaną przykłady dźwiękowe.
Uwaga: Im wyższy poziom hałasu i dłuższy czas pracy w hałasie, tym występujące ubytki słuchu są głębsze.

POZIOM HAŁASU 
POCZĄTEK PRACY- SŁUCH W NORMIE
10 LAT
20 LAT
30 LAT
40 LAT
slide0001_image030  

Szlifierka

85 dB

slide0001_image028  

Spawarka

90 dB

slide0001_image026  

Piła mechaniczna

95 dB

slide0001_image032  

Młot pneumatyczny

100 dB

Symulator opracowany został na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 1999:2000 Akustyka. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem. Przykłady dźwiękowe przygotowane zostały przez Instytut Akustyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i uwzględniają ubytki słuchu symulowane dla mężczyzn, będące skutkiem 8h dziennego narażenia, bez stosowania środków ochrony słuchu, z prawdopodobieństwem wystąpienia ubytków wynoszącym 50%.

 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •